Jest kłopotliwy w eksploatacji ponieważ: Kocioł węglowy

nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.
W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw. piec izbowy, pozostaje w wielu gospodarstwach domowych głównym źródłem energii .